HACO prináša optimálnu hodnotu

Vysekávací stroj špeciál Tubemaster

Špeciálne hydraulické vysekávacie stroje Tubemaster
Tubemaster TubeMaster je lis pre dierovanie (vysekávanie) otvorov do uzatvorených profilov. Pre zákazníka, ktorý potrebuje rýchle, presné a nedeformované vystrihovanie akýchkoľvek otvorov do takmer akéhokoľvek uzatvoreného profiluje to priam ideálny stroj. Skladá sa z:robustného hydraulického vystrihovacieho lisu o kapacite 60 ton, automatického polohovacieho zariadenia s NC riadením M550 a upínacím systémom. Stroj má univerzálna strižnica pre trubky, pre jäkle, (pre každý druh samostatnú), nastaviteľný pridržiavač s kónickými segmentmi a vedením a súčasťou stroja je podávacia valčeková dráha od 3,6 do 7,6 metra.

Tubemaster

Why use a Kingsland tube-punching machine?

  • Fast
  • Accurate
  • Low tooling cost
  • Very flexible regarding the shapes of holes, round, square (which can not be drilled or milled), rectangular and many other shapes
  • No messy cooling oils
Tubemaster Tubemaster

TubeMaster - The machine to punch tubes

Using over 44 years experience of designing and manufacturing our range of Steelworkers and Punching machines, we have developed the new Kingsland TubeMaster.
For customers who want fast, accurate punching of 'any-shape' of hole in 'any-shape' of tube this is the ideal machine to use.
The standard unit consists of:
  • 1 Kingsland 60P hydraulic punching machine (60 tons capacity) with work area guard and tube punch.
  • 1 automatic positioning unit (M550 control, gripper and drive assembly).
  • 1 adjustable mandrel, tube and support block.
  • 1 adjustable table with bottom die block and conical stripper / guides.
  • 2 x 4.0m conveyor systems with built-in steel rollers and vertical tube guides.
Tubemaster The standard unit will punch tube from 25mm up to 150mm - up to 3.6m long, and can easily be extended to suit specific customer requirements.

The M550 Controller is included as part of the standard TubeMaster unit.