Hydraulické tabuľové nožnice

HACO tabuľové nožnice SST, TS a HSL

Hydraulické tabuľové nožnice TS

Typ TS je navrhnutý pre strihanie 6 - 12 mm hrubého materiálu a dĺžku strihu 2000 a 3000mm.

Tieto nožnice majú spodné hydraulické valce. Na rozdiel od nožníc do menšej hrúbky, kyvný pohyb barana, majú nožnice TS kĺzavý pohyb barana čo umožňuje presné vedenie barana, ľahké nastavenie strižnej vôle ako aj nastavenie uhlu strihu na odstránenie vrtulovitosti odstrižkov z tenšých plechov.

Nožnice je možné dodať s jednoduchým elektronickým riadením SP 8 (typ TS), alebo kompletným elektronickým CNC riadením SC70 (typ TSX). Už štandardný riadiaci systém SP 8 umožňuje predvoľbu jednej polohy zadného dorazu, počítanie odstrižkov, nastavenie uhlu strihu, dĺžky strihu atp. Riadiaci systém SC 70 už umožňuje kompletné programovanie stroja pre plynulú výrobu (automatické nastavenie optimálneho uhlu strihu, strižnej medzery, počtu odstrižkov, ich dĺžok (poloha zadného dorazu), knižnica materiálov s možnosťou plynulej korekcie strihu atp.) Samozrejmosťou je možnosť retrakcie zadného dorazu - odsun dorazového pravítka v momente strihu.

Uvedené nožnice sú najpredávanejšie nožnice na trhu.

PDF VIDEO

Hydraulické tabuľové nožnice HSL

Typ HSL - je určený pre strihanie materiálu o hrúbke 6 - 25 mm a dĺžky strihu 3000 - 6000mm.

Tento stroj má horné hydraulické valce a preto je možné s ním použiť príslušenstvo na automatizáciu - ako sú vynášače a podávače plechu, podpery tenkých plechov, triedičky a pod.

Štandardne je dodávaný s jednoduchým elektronickým riadením SP8 (typ HSL) (automatizovaný zadný doraz), alebo kompletným elektronickým systémom SC70 (typ HSLX), ktorý podľa zadanej hrúbky strihaného materiálu a údaja o jeho šírke prestaví zadný doraz, strižnú medzeru, uhol a dĺžku strihu. Súčasťou systému je počítanie odstrižkov (počítanie hore, alebo dolu). Samozrejmosťou je možnosť retrakcie zadného dorazu - odsun dorazového pravítka v momente strihu.

PDF VIDEO VIDEO