Zakružovačky plechov a profilov

Hydraulické trojvalcové zakružovačky.

Hydraulické trojvalcové zakružovačky plechov G line

Hydraulické trojvalcové zakružovačky plechov G line.

Trojvalcové zakružovačky plechov s predohybom, pre kvalitné zakruženie do valcového prípadne i kužeľového tvaru. Je možné ich dodať so štandardným riadením (elektrické odmeriavanie), NC riadením LYNX alebo plne CNC riadené.

Už v štandarde je digitálne odmeriavanie polohy spodných valcov, kalené valce, možnosť kuželového zakruženia ako aj hydraulická ochrana proti preťaženiu. Pre urýchlenie výroby a uľahčenie manipulácie je možné dodať celú radu príslušenstva ( bočné, centrálne podpery jedno ako aj dvoj radé, prídavný stôl, elektro – hydraulickú kalibráciu a iné. Stroje sa vyrábajú v rozmeroch šírka plechu 1250 - 4100 mm a hrúbky plechu 4 - 150 mm. Naše zakružovačky sú veľmi spoľahlivé jednoducho ovládateľné stroje kde pre pohon je použitá bezúdržbová planétová prevodovka s hydromotorom, čím je zabezpečené priame sprevodovanie bez straty potrebnej sily.

PDF VIDEO

Hydraulické štvorvalcové zakružovačky plechov M line

Hydraulické štvorvalcové zakružovačky plechov M line.

Štvorvalcové zakružovačky s predohybom zabezpečujú kvalitné zakruženie do valcového prípadne i kužeľového tvaru s minimálnou nábehovou plôškou na začiatku zakruženia. Je možné ich dodať so štandardným riadením (elektrické odmeriavanie), NC riadením LYNX alebo plne CNC riadené.

Už v štandarde je digitálne odmeriavanie polohy spodných valcov, kalené valce, možnosť kuželového zakruženia ako aj hydraulická ochrana proti preťaženiu. Pre urýchlenie výroby a uľahčenie manipulácie je možné dodať celú radu príslušenstva (bočné, centrálne podpery jedno ako aj dvoj radé, prídavný stôl, elektro – hydraulickú kalibráciu a iné). Stroje sa vyrábajú v rozmeroch šírka plechu 1250 - 4100 mm a hrúbky plechu 4 - 150 mm. Naše zakružovačky sú veľmi spoľahlivé jednoducho ovládateľné stroje kde pre pohon je použitá bezúdržbová planétová prevodovka s hydromotorom, čím je zabezpečené priame sprevodovanie bez straty potrebnej sily.

PDF VIDEO

Hydraulické trojvalcové zakružovačky plechov F line

Hydraulické 2 dvojjvalcové zakružovačky plechov F.

Nová zakružovačka F Line je ideálnym riešením na zakružovanie veľmi malých priemerov a pre maximálnu priemyselnú produktivitu. Stroj MG má horný valec vyrobený z ocele a motorizovaný spodný valec vyrobený zo špeciálneho uretánového materiálu: zakrivenie tohto uretánového valca umožňuje veľmi rýchle časy ohýbania.

Pri predohýbaní je veľmi dôležitý aj motorizačný aspekt, ktorý nám umožňuje maximálne precízne a kontrolovane priviesť plech do stredu valcov bez rizika zošmyknutia plechu. Získame predbežný ohyb, ktorý nepresiahne 1,5 alebo 2-násobok hrúbky plechu.

S F Line sa dosiahne správna deformácia plechu po celej užitočnej dĺžke: dokonalá kruhovitosť -skruže plášťa bez akejkoľvek plochej časti, v jedinom prechode.

MG navrhuje a vyrába priamo túto širokú škálu automatizovaných strojov, ktoré vykonávajú celý proces ohýbania v jednom jednoduchom kroku. Precíznosť spracovania umožňuje zaradenie nášho stroja do automatických výrobných liniek, a to aj veľmi sofistikovaných.

PDF

Zakružovačky profilov AR line

Hydraulické zakružovačky profilov AR line 60 - 250.

Hydraulické zakružovačky profilov sú robustnej konštrukcie, ktorá zabezpečuje stabilitu a tým i presnosť zakrúžených profilov. Majú tri hnané valce, každý s planétovým hydromotorom. Toto riešenie nepotrebuje žiadne ďalšie prevodovky, synchronizáciu, ramená a spojky. Dva bočné valce, tvoriace obvodový tvar zakružovaného profilu, sú plynulo prestaviteľné a ich poloha elektronicky odmeriavaná. Zakružovacie hriadele sú uložené v bezúdržbových dvojradových sférických valčekových ložiskách. Vysoká kvalita výsledného zakruženia a pomer cena / výkon je veľmi priaznivou charakteristikou tohto stroja. Hydraulické zakružovačky, za pomoci vhodných kladiek dokážu zakružiť takmer každý profil a to v ľubovoľnej polohe. Vyrábajú sa s výkonom od 3 do 45 kW.

PDF

Hydraulické rovnačky plechov SP line

Hydraulické rovnačky plechov SP line .

MG vyrába kompletný rad rovnacích strojov, ideálne riešenie, ako sa vyhnúť problémom počas výrobného procesu zvitkov: rezanie, ohýbanie, lisovanie a strihanie. V skutočnosti plechy vyrábané na valcovacích linkách majú často nerovinnosti: ktoré ovplyvňujú následné procesy a spôsobujú nákladné oneskorenia vo výrobe.

Rad rovnacích strojov MG eliminuje akékoľvek možné zakrivenie a zvlnenie plechu, čím sa znižujú náklady a problémy zákazníkov. Naše viacvalcové rovnacie zariadenie pracuje tak, že materiál podrobuje „striedavým deformáciám“: priemer a rozstup valcov sú nevyhnutné na dosiahnutie dokonalého výsledku v závislosti od hrúbky a typu spracovávaného materiálu. Rovnacie stroje MG sú schopné eliminovať všetky formy zakrivenia a zvlnenia plechu. S vykonávaným procesom plastickej deformácie striedajúcim sa s motorizovanými valcami: väčší počet valcov v prípade tenkých a menších materiálov pre hrubšie plechy.

Každý stroj je prispôsobený hrúbke a druhu spracovávaného materiálu. Navrhnuté a vyrobené s konfiguráciou 5, 7, 9 valcov (spodné sú ovládané hydraulicky), na spracovanie plechu požadovanej šírky a hrúbky.

Systém MG pozostáva zo 4 horných rovnacích valcov a 5 spodných valcov. Súčasťou sú aj 4 valčeky, ktoré upínajú – vťahujú a vyťahujú plech, dva pre každú časť stroja na vstupnej a výstupnej strane.

PDF